Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Regulamin

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO

1. Turyści rozpoczynający pobyt na polu namiotowym zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w recepcji, gdzie wskazane zostanie miejsce rozbicia namiotu lub ustawienia przyczepy campingowej.

2. Samochody oraz inne pojazdy można parkować na terenie Pola Namiotowego tylko w miejscach wskazanych przez personel.

3. Doba pobytowa na Polu Namiotowym zaczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 12:00 w dniu wyjazdu.

4. Opłaty za pobyt, pobierane są z góry w dniu przyjazdu, a wcześniejszy wyjazd nie upoważnienia do zwrotu należności. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu.

5. Na terenie Pola Namiotowego mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.

6. Bezwzględnie zabrania się rozpalania ognisk!

7. Turysta zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych.

8. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie obiektu jedynie w obecności osób dorosłych – prawnych opiekunów.

9. Rodzice lub opiekunowie dzieci i osób niepełnoletnich ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie skutki działań swoich podopiecznych.

10. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00 Kierownictwo Pola Namiotowego nie odpowiada za pieniądze i przedmioty wartościowe nie przekazane do depozytu w recepcji.

11. Właściciele psów zobowiązani są do posiadania aktualnego świadectwa szczepień, do trzymania psów na smyczy, oraz do sprzątania odchodów.

12. Patroszenie i oprawianie ryb może odbywać się tylko na specjalnie do tego przygotowanym stole – skrobalni, nieopodal toalet.

13. W szczególności zabrania się okopywania namiotów uszkadzania ściółki leśnej oraz roślinności, palenia ognisk, powodowania hałasu i głośnego używania sprzętu audio-wizualnego, pozostawiania psów i innych zwierząt bez nadzoru, oraz mycia samochodów.

14. Za stan instalacji przedłużaczy gości Kierownictwo Pola Namiotowego nie ponosi odpowiedzialności, a w momencie realnego zagrożenia można liczyć się z odmową skorzystania z przyłącza elektrycznego.

15. Turysta ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Pola Namiotowego a powstałe z jego winy oraz winy odwiedzających go osób.

16. Osoby nieprzestrzegające regulaminu, zachowujące się wulgarnie lub agresywnie, oraz w inny sposób zakłócające spokój, zostaną pozbawione możności dalszego pobytu na terenie Pola Namiotowego .

17. Administracja Pola Namiotowego może odmówić przyjęcia turystów, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin. Również turystom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających - którzy zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

18. Z przyczyn niezależnych od kierownictwa Pola Namiotowego (wichury, deszcze, zmiany pogodowe, wcześniejszy wyjazd) opłat wcześniej pobranych nie zwracamy.

19. Pobyt na Polu Namiotowym jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją regulaminu, a jego nieznajomość nie zwalnia z zasad jego przestrzegania.

20. Za dostosowanie się do powyższych zasad dziękujemy i życzymy udanego wypoczynku.

Życzymy udanego wypoczynku!

facebook